Sustainability Acitivity

 

Social

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าจุดตรวจคัดกรองโควิด-19

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยคัดกรองโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ และน้ำดื่มศรีตรังให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อใช้ปฎิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ที่สัญจรข้ามจังหวัด ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน