ประวัติบริษัท

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจร (Integrated Natural Rubber Company) เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำที่ศรีตรังได้ลงทุนในสวนยางพาราขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกสวนยางพาราประมาณ 45,000 ไร่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และในธุรกิจกลางน้ำ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 8 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.81 ล้านตันต่อปีจากจำนวนโรงงานรวม 34 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางธรรมชาติ

สำหรับธุรกิจปลายน้ำ บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ที่ใช้ในทางการแพทย์และใช้ในเชิงไลฟสไตล์ ทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้งให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ผลิตถุงมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และตรัง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งกว่า 35,000 ล้านชิ้นต่อปี และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตถุงมือยางระดับโลก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติในการผลิตท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในการผลิตท่อไฮดรอลิกเพื่อใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีกหลายบริษัทเพื่อบริการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการขนส่ง และการแปรรูปไม้ยางธรรมชาติ เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ศรีตรังพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในฐานะ
“ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร รายใหญ่ที่สุดของโลก”