ประวัติบริษัท

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ STA ได้ขยายธุรกิจให้เติบใหญ่จนก้าวมาเป็น ผู้ประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจร (Fully Integrated Natural Rubber Company) โดยในธุรกิจต้นน้ำศรีตรังได้ลงทุนในสวนยางพาราขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกสวนยางพาราและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ประมาณ 45,000 ไร่ ใน 19 จังหวัดของประเทศไทย และในธุรกิจกลางน้ำ ซึ่ง STA มีส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2564 ประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก ตลอดจนมีส่วนแบ่งของของการผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยที่ร้อยละ 32 จากร้อยละ 27 ในปี 2563 และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.81 ล้านตันต่อปีจากจำนวนโรงงานรวม 34 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางธรรมชาติ

สำหรับธุรกิจปลายน้ำ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“STGT”) เป็นหนึ่งในบริษัทหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มศรีตรัง ในการผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรม ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 170 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานทั้งในประเทศไทย จีน และสหรัฐอเมริกา ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งของถุงมือยางทั้งสิ้นราว 40,300 ล้านชิ้นต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งนับได้ว่า STGT เป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดเป็นผู้ผลิตถุงมือยางในอันดับต้นๆ ของโลก มีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตั้งอยู่ทางภาคใต้ของไทย ที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยในปี 2564 STGT มีส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วกว่าร้อยละ 7 ของความต้องการบริโภคถุงมือยางทั่วโลก อีกทั้ง STA ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติในการผลิตท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในการผลิตท่อไฮดรอลิกเพื่อใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ STA ได้ มีบริษัทย่อยอีกหลายบริษัทเพื่อบริการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการขนส่ง และการแปรรูปไม้ยางธรรมชาติ เป็นต้น

ณ ปัจจุบัน STA เป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)

ศรีตรังพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในฐานะ
“ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร รายใหญ่ที่สุดของโลก”