ประวัติบริษัท

เกี่ยวกับเรา

 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“ศรีตรัง”) ได้มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจยางพาราและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับโลก ภายใต้นโยบาย Green Rubber Company วันนี้ศรีตรังได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย ด้วยความความภาคภูมิใจของคนไทย ในฐานะ “ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก” ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.2 ล้านตันต่อปี จากจำนวนโรงงานรวม 33 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุด 2 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทยและอินโดนีเซีย รวมทั้งเมียนมาซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมแหล่งใหม่

ศรีตรังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น นอกจากนี้ ศรีตรังยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติในธุรกิจกลางน้ำของยางธรรมชาติและผลิตสินค้าสำเร็จรูป โดยศรีตรังเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์และท่อไฮดรอลิกแรงดันสูงเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นผู้ประกอบการยางธรรมชาติที่ครบวงจร ศรีตรังยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจต้นน้ำในการบริหารจัดการสวนยางพาราขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายจังหวัดของประเทศไทย

ด้วยปณิธานที่ศรีตรังยึดมั่นตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในการมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยาง ส่งผลให้ชื่อเสียงของศรีตรังเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นผู้จำหน่ายยางธรรมชาติคุณภาพสูงให้แก่ผู้ผลิตยางล้อชั้นนำของโลก และเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)

ศรีตรังพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในฐานะ
“ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร รายใหญ่ที่สุดของโลก”