บริการขนส่ง

ธุรกิจอื่นๆ

 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทศรีตรังมีโรงงานผลิตยางธรรมชาติกระจายอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนในการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้บริการกับกลุ่มบริษัทศรีตรัง ดังนี้

บริการขนส่งสินค้าทางบก

ปัจจุบันบริษัทมีรถที่ให้บริการขนส่งรวมกว่า 240 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถเทรเลอร์ รถพ่วง และ หางเทรเลอร์

บริการจัดทำเอกสารนำเข้า/ส่งออก

บริการจัดทำและดำเนินการด้านเอกสารนำเข้า/ส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการส่งออกสินค้าของกลุ่มบริษัทศรีตรัง