การแปรรูปไม้ยางพารา

ธุรกิจอื่นๆ

 

บริษัทดำเนินการแปรรูปอบแห้งไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะรวม 13 ชนิด และผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพาราและไม้ชนิดอื่น เพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทศรีตรังและส่งมอบให้ลูกค้าภายนอก

โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย

ไม้แปรรูปและอบแห้ง

บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารา

ซึ่งประกอบด้วย ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์มะพร้าว มะขาม มะปรางบ้าน มะไฟบ้าน จามจุรี และไม้ตาล