ถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 

OEM

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีการวิจัย ค้นคว้า และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ถุงมือยางที่ปลอดภัยใช้งานได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ

ศรีตรังโกลฟส์

ด้วยการคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ “ศรีตรังโกลฟส์” พร้อมการควบคุมคุณภาพใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเริ่มต้นคัดเลือกวัตถุดิบจนกระทั่งถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงความได้เปรียบคู่แข่งในด้านการจัดหาวัตถุดิบน้ำยางข้นที่มีคุณภาพซึ่งผลิตโดยบริษัทในกลุ่มศรีตรัง ส่งผลให้ถุงมือทางการแพทย์ของบริษัทมีคุณภาพระดับสากล

อ่านต่อ