บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้นำด้านยางอันดับ 1 ของโลก

 

ข้อมูลหลักทรัพย์

13.20 THB
STA อัพเดตล่าสุด: 22 กันยายน 2560 16:36
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10(-0.75%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,273,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 13.00 - 13.40

ทำไมต้อง ศรีตรัง

 • ที่สุดของแหล่งวัตถุดิบ
   
  ที่สุดของแหล่งวัตถุดิบ
 • ที่สุดของมาตรฐาน
   
  ที่สุดของมาตรฐาน
 • ที่สุดของการผลิต
   
  ที่สุดของการผลิต
 • ที่สุดของทีมบริหารระดับโลก
   
  ที่สุดของทีมบริหารระดับโลก

บทความน่ารู้

Green Rubber

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการมุ่งสู่ “บริษัท...ยางสีเขียว” เป็น 4 ด้าน คือ

Green Rubber

กิจกรรมบริษัท

 

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 

เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

 

+66-7434-4663 (Automatic 14 Lines)

 

+66-7434-4676, +66-7434-4677, +66-7423-7423