• แก่นแท้องค์กร

  แห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

 • เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคงต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคม

  และการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ด้วยพลังงานหมุนเวียนแห่งธรรมชาติ

  ก่อเกิดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์แห่งความยั่งยืน

 • จากหยดสีขาวเพียงหนึ่งก่อร่างสร้างเส้นสายนับร้อยพัน

  ตั้งแต่วันแรกและทุกอย่างก้าวของการดำเนินชีวิต

 • เราชาวศรีตรัง พร้อมก้าวไปพร้อมกับชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันเศรษฐกิจ

  เพื่อมิตรภาพและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดไป

APPLICATION
SRI TRANG FRIENDS
แอปพลิเคชั่นที่ปฏิวัติวงการยางพาราไทยเพื่อชาวสวนยางพาราทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกมิติยางพารา

ข้อมูลหลักทรัพย์

18.80 THB
STA
อัพเดตล่าสุด: 08 ธันวาคม 2565 16:39
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10(0.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,713,899
ช่วงราคาระหว่างวัน 18.70 - 19.00

จากต้นกล้ายางพารา

สู่หยดยางสีขาวจากธรรมชาติ

ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตรอบตัวเรา เพื่อสรรสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรรสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คน จากจุดเริ่มต้นของยางธรรมชาติที่มีอยู่ในสายเลือดของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั่งแต่ปี 2530 เรามีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการดำเนินกิจการด้วยความเชี่ยวชาญ จนกลายเป็นธุรกิจยางธรรมชาติที่ครบวงจรและครอบคลุม ตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ตลอดจนการผลิตถุงมือยางและบริการด้านอื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนมาโดยตลอด บริษัทศรีตรังฯ เป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)


Discover STA

STA

Overview

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทศรีตรังเป็นผู้นำด้านยางธรรมชาติแบบครบวงจร ที่สามารถสรรสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์ยางได้อย่างครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก เพราะเราเชื่อว่ายางธรรมชาตินั้นเปรียบเสมือนสายเลือดศรีตรัง

EST. 1987
29
Members of STA Group Companies
9
Global Office Locations

*in accordance with the publicy announced figure, has been revised down to 47.6 later

เรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้ความเป็นองค์กรแห่งยางสีเขียว

เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตรจริงใจ เข้าถึงง่ายให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ


ค้นพบแนวคิดแห่งยางสีเขียว

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ จัดงานใหญ่ต่อเนื่อง ‘น้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3’ ดีเดย์ 23 พ.ย. แชร์ความรู้แก่ชาวสวนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก

STA คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565

บริษัท ศรีตรังแอโกอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรม Walk Rally กีฬาสี ปาร์ตี้ ศรีตรังสระแก้ว

บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด จัดโครงการแบ่งปันรัก มอบของใช้แก่พนักงาน

กลุ่มศรีตรังรณรงค์การจัดทำรางรับน้ำเศษยางและถังจัดเก็บน้ำเศษยาง เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งยาง

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 4

 

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 

เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

 

+66-7434-4663 (Automatic 14 Lines)

 

+66-7434-4676, +66-7434-4677, +66-7423-7423