• แก่นแท้องค์กร

  แห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

 • เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคงต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคม

  และการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ด้วยพลังงานหมุนเวียนแห่งธรรมชาติ

  ก่อเกิดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์แห่งความยั่งยืน

 • จากหยดสีขาวเพียงหนึ่งก่อร่างสร้างเส้นสายนับร้อยพัน

  ตั้งแต่วันแรกและทุกอย่างก้าวของการดำเนินชีวิต

 • เราชาวศรีตรัง พร้อมก้าวไปพร้อมกับชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันเศรษฐกิจ

  เพื่อมิตรภาพและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดไป

APPLICATION
SRI TRANG FRIENDS
แอปพลิเคชั่นที่ปฏิวัติวงการยางพาราไทยเพื่อชาวสวนยางพาราทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกมิติยางพารา

ข้อมูลหลักทรัพย์

29.75 THB
STA
อัพเดตล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2564 15:39
เปลี่ยนแปลง (%) -2.25(-7.03%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21,507,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 29.25 - 31.50

จากต้นกล้ายางพารา

สู่หยดยางสีขาวจากธรรมชาติ

ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตรอบตัวเรา เพื่อสรรสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรรสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คน จากจุดเริ่มต้นของยางธรรมชาติที่มีอยู่ในสายเลือดของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั่งแต่ปี 2530 เรามีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการดำเนินกิจการด้วยความเชี่ยวชาญ จนกลายเป็นธุรกิจยางธรรมชาติที่ครบวงจรและครอบคลุม ตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ตลอดจนการผลิตถุงมือยางและบริการด้านอื่นๆ ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนมาโดยตลอด บริษัทศรีตรังฯ เป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)


Discover STA

STA

Overview

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทศรีตรังเป็นผู้นำด้านยางธรรมชาติแบบครบวงจร ที่สามารถสรรสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์ยางได้อย่างครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก เพราะเราเชื่อว่ายางธรรมชาตินั้นเปรียบเสมือนสายเลือดศรีตรัง

EST. 1987
26
Members of STA Group Companies
7
Global Office Locations

เรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้ความเป็นองค์กรแห่งยางสีเขียว

เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตรจริงใจ เข้าถึงง่ายให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ


ค้นพบแนวคิดแห่งยางสีเขียว

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สืบสานประเพณี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางทางการแพทย์ ผ่านโครงการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง และบริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ห่วงใยพนักงาน มอบบริการตรวจสุขภาพให้พนักงานทุกคน

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

กลุ่มศรีตรังรณรงค์การจัดทำรางรับน้ำเศษยางและถังจัดเก็บน้ำเศษยาง เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งยาง

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 4

 

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 

เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

 

+66-7434-4663 (Automatic 14 Lines)

 

+66-7434-4676, +66-7434-4677, +66-7423-7423