กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กลุ่มศรีตรังรณรงค์การจัดทำรางรับน้ำเศษยางและถังจัดเก็บน้ำเศษยาง เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งยาง

ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ร่วมกับฝ่ายกิจการสังคม จัดทำแผ่นพับ และ ป้ายรณรงค์ การจัดทำรางและถังจัดเก็บน้ำเศษยางจากรถบรรทุก เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง และ ลดอุบัติเหตุบนถนนอันเนื่องมาจากน้ำเศษยางจากการขนส่ง โดยเริ่มที่โรงงานอุบลราชธานี ในวันที่เริ่มเปิดซื้อยาง และ ขยายผลไปทุกโรงงานในภาคอีสาน