ภาพรวมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

 

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทศรีตรังถือเป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 8 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 2.81 ล้านตันต่อปี

ยางแท่ง

ยางแท่งแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ STR10, STR20 และ STR Compound เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ แบ่งเกรดตามปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย สี และความหนืด เป็นต้น โดยยางแท่ง STR 20 ซึ่งมีคุณภาพรองลงมาจาก STR 10 เป็นประเภทยางแท่งที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย สำหรับแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่จะมีการกำหนดมาตรฐานของตนเอง โดย STR (Standard Thai Rubber) เป็นชื่อย่อตามมาตรฐานของไทย SIR (Standard Indonesia Rubber) ของประเทศอินโดนีเซีย และ SMR (Standard Malaysia Rubber) ของประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อ

ยางแผ่นรมควัน

ยางแผ่นรมควัน คือ ยางแผ่นดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งชั้นตามคุณภาพของยางแต่ละแผ่นออกเป็น 5 ชั้น โดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์ ความยืดหยุ่น และสี ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงจะพิจารณาให้เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 1 และยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพรองลงมาจะได้รับการพิจาณาเป็น ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 และ ชั้น 5 ตามลำดับยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ ยางล้อรถยนต์ สายพาน ท่อน้ำ รองเท้า อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

อ่านต่อ

น้ำยางข้น

น้ำยางข้นผลิตมาจากการนำน้ำยางสดมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความเข้มข้นหรือมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content) ประมาณร้อยละ 60 น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืด และ กาว เป็นต้น

อ่านต่อ