บริการด้านวิศวกรรม

ธุรกิจอื่นๆ

 

เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างมาตรฐานสินค้าระดับ “ศรีตรัง” ดังนั้น เราจึงตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมให้แก่กลุ่มบริษัทศรีตรังอย่างครบวงจร เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีคุณภาพระดับสากล และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมาบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตถุงมือทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องจักรผลิตยางธรรมชาติให้โรงงานในกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัท

การให้บริการด้านวิศวกรรมคลอบคลุม ดังนี้

 1. 01

  บริการด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนประกอบการผลิต (Assembly Line) ตามแบบวิศวกรรม
 2. 02

  บริการด้านการปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า
 3. 03

  บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. 04

  บริการคิดค้นวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
 5. 05

  บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Calibration) ทั้งด้านปริมาตร อุณหภูมิ แรงดัน มวลไฟฟ้า มิติ และเครื่องมือวิเคราะห์
 6. 06

  บริการด้านเทคนิค เช่น ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน วิเคราะห์การออกแบบโครงสร้าง บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ตรวจสอบการวางแนว (Laser Alignment)
 7. 07

  ให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มากยิ่งขึ้น
 8. 08

  ให้คำปรึกษาด้านสภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมาย อาทิ ให้บริการตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง เสียง ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น เป็นต้น