กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง เร่งฉีดวัคซีนทางเลือกเข็มแรกให้พนักงาน นำร่อง “ศรีตรังโกลฟส์ฯ” ครบ 100% ชูมาตรการดูแลพนักงาน ตอกย้ำนโยบายด้าน ESG มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เดินหน้าฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเข็มแรก ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังและบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)สามารถฉีดได้ 100% ให้กับพนักงานทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครบทั้ง 11,000 คนในโรงงานและสำนักงาน ทุกจังหวัดรวมถึงsupplier บางส่วนไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

และเตรียมฉีดเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ในขณะบริษัทอื่นในกลุ่มจะถยอยฉีดจนครบ 100% ตอกย้ำความใส่ใจในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ล่าสุด ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA และ ‘จริญญา จิโรจน์กุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT สานต่อนโยบายองค์กรด้าน ESG ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมภิบาล โดยมีแผนในการดูแลจัดสรรการฉีดวัคซีนไปถึงคนในครอบครัวของพนักงาน

ซัพพลายเออร์และคู่ค้า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังยังมุ่งมั่นเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมในอนาคตที่จะฉีดกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้แก่พนักงานที่อยู่ในไทยและต่างประเทศรวมถึงคนในครอบครัว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวเนื่องในซัพพลายเชน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายและร่วมนำประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้โดยเร็ว