ค้นพบเส้นทางการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ของพวกเรา

ในฐานะที่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตยางธรรมชาติแบบครบวงจร น้ำยางจึงเปรียบเสมือนเลือดของบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราที่มีมายาวนาน พวกเราไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตั้งแต่คุณภาพน้ำยางสูตรปริมาณโปรตีนต่ำ การคัดสรรยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ จนไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

เราได้กำหนดมาตรฐานของเราให้สูง ทั้งในด้านการแข่งขันและคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการของพวกเรา คือการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ในระดับสากล

ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบมีแป้ง

ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งได้เกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามามากกว่า 100 ปี ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และยังคงคอยปกป้องผู้คนทั่วโลกในทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใยจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันถุงมือยางธรรมชาติได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากสมัยก่อน ซึ่ง STGT ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตถุงมือยางระดับโลก ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความตั้งใจในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบน้ำยางตลอดจนประสบการณ์ในการผลิตถุงมือยางของเรา ซึ่งพวกเรามอบความสะดวกสบายที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพื่อเป็นมรดกและส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใยในระดับสากลต่อไป

ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบไม่มีแป้ง

ถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแป้งได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสร้างพื้นผิวสัมผัสภายในพิเศษ ทำให้สวมใส่ง่าย ให้สัมผัสที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้โดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ

ถุงมือยางสังเคราะห์ทางการแพทย์ไม่มีแป้ง

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากการผลิตถุงมือยางธรรมชาติแล้ว เรายังผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ หรือถุงมือยางไนไตรล์ โดยเราใส่ใจและเข้มงวดในการสรรหาวัตถุดิบซึ่งผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายางสังเคราะห์(ไนไตรล์)เราได้มาตรฐานของ STGT ถุงมือยางสังเคราะห์ หรือถุงมือยางไนไตรล์ ของเราได้พัฒนาและเพิ่มคุณค่าในส่วนของการใช้งานให้ผู้สวมใส่เกิดความรู้สึกสะดวกสบายและยืดหยุ่น อีกทั้งยังมีความสามารถในการปกป้องสารเคมีได้ดี โดยผ่านการทดสอบถุงมือของมาตรฐานอเมริกา (ASTM F739) *

ถุงมือยางทางการแพทย์แบบปราศจากเชี้อ

ที่ STGT ถุงมือยางแบบปราศจากเชื้อ เราเลือกใช้กรรมวิธีฉายแสง GAMMA RAY ในการฉายผ่านทะลุทั่วถุงมือให้ปราศจากเชื้อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รังสีแกมมาให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและผ่านมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางแบบปราศจากเชื้อ ที่มีความสะอาดทางด้านสุขอนามัยสูง ปราศจากเชื้อ สารเคมี และสิ่งปนเปื้อน เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความสะอาด และป้องกันการติดเชื้อเป็นพิเศษ อาทิเช่น การทำแผล เจาะคอ suction และผ่าตัดเล็ก เป็นต้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ด้วยเป้าหมายในการมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ในระดับสากล

เราผลิตถุงมือยางที่สอดคล้องและได้มาตรฐานทั่วโลกโดยมีการวัดสัดส่วนของร่างกายอย่างตั้งใจ