บริษัทในเครือ

เกี่ยวกับเรา

 

กลุ่มบริษัทศรีตรังประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ในเครือ ซึ่งสามารถแบ่งตามสายธุรกิจ 4 สายงาน ดังนี้

สายงานผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และ น้ำยางข้น เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตยางล้อและผู้ผลิตถุงมือยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 เป็นผู้ผลิตแผ่นยางรมควัน ยางแท่ง STR ยางแท่ง CV ยางผสม และน้ำยางข้น โดยบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมีสาขาย่อยทั้งสิ้น 12 สาขาดังต่อไปนี้

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 บนเนื้อที่ประมาณ 98 ไร่ ซึ่ง เพื่อผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้น โดยในระยะเริ่มแรกโรงงานผลิตเฉพาะยางแผ่นรมควันด้วยกำลังผลิต 2,500 ตันต่อปี ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้น

ผลิตภัณฑ์:
 • ผลิตแผ่นยางรมควันชั้น 1, 2, 3, 4, และ 5
 • ผลิตน้ำยางข้น 60% DRC
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) ในปี 2552
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) ในปี 2552
ที่อยู่:
 • 13/1 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
 • โทรศัพท์ (075) 210-500-2
 • โทรสาร (075) 210-503

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่ง เพื่อผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควัน

ผลิตภัณฑ์:
 • ผลิตแผ่นยางรมควันชั้น 1, 2, 3, 4, และ 5
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
ที่อยู่:
 • 99/3 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170
 • โทรศัพท์ (074) 452-623-6
 • โทรสาร (074) 452-622

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 94 ไร่ เพื่อผลิตยางแท่ง STR

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR10
 • ยางแท่ง STR20
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
 • บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2554
ที่อยู่:
 • 1 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 • โทรศัพท์ (075) 329-830-3
 • โทรสาร (075) 773-223

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 บนเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ เริ่มต้นจากการผลิตยางสกิมจากน้ำยาง ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการผลิตมาผลิตยางแท่ง STR 20 ในปี 2551 และเพิ่มการผลิต Compound และ STR 20 CV ในปี 2553

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR20
 • ยางแท่ง STR 20 CV
 • ยางแท่ง Compound
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย)ในปี 2554
ที่อยู่:
 • เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
 • โทรศัพท์ (075) 294-313-5
 • โทรสาร (075) 294-316-7

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 บนเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ เพื่อผลิตน้ำยางข้น

ผลิตภัณฑ์:
 • น้ำยางข้นและสกิมเครฟ 60% DRC ชนิด Low/ Medium/ High Ammonia
การรับรองคุณภาพ:
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
 • ใบรับรองโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2553
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (Green Activity)จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2554
ที่อยู่:
 • เลขที่ 101/1-4 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
 • โทรศัพท์ (077) 280-580-1 , (089) 873-1486
 • โทรสาร (077) 280-582 , (081) 956-0559

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 บนเนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ เพื่อผลิตน้ำยางข้น โดยในระยะเริ่มแรกบริษัทดำเนินกิจการบนพื้นที่เช่า ต่อมาได้ซื้อกิจการเป็นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548

ผลิตภัณฑ์:
 • น้ำยางข้นและสกิมเครฟ 60% DRC ชนิด Low/ Medium/ High Ammonia
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
ที่อยู่:
 • เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
 • โทรศัพท์ (077) 578-410-2
 • โทรสาร (077) 578-414

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฏร์ธานี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฏร์ธานี ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 บนเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ เพื่อผลิตน้ำยางข้น

ผลิตภัณฑ์:
 • น้ำยางข้น 60% DRC ชนิด Low/ Medium/ High Ammonia
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
ที่อยู่:
 • เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์ (077) 200-521-3
 • โทรสาร (077) 200-524

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 บนเนื้อที่ประมาณ 213 ไร่ โดยสาขาสิเกานี้เป็นโรงงานผลิตยางแท่งแห่งที่สองของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR10
 • ยางแท่ง STR20
 • ยางแท่ง STR10CV
 • ยางแท่ง STR20CV
 • ยางแท่ง COMPOUND
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2554 และ ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ในปี 2552 จากบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่:
 • เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000
 • โทรศัพท์ (075) 570-042-3
 • โทรสาร (075) 570-041 , (075) 570-046

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 บนเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ เป็นโรงงานยางแท่งแห่งที่สี่ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 20
ที่อยู่:
 • 328 ม. บ้านจำปา ต.หนองนาคำ อ.เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์ 0-4221-9991-4
 • โทรสาร 0-4221-9995

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บนเนื้อที่ประมาณ 73 ไร่ เพื่อผลิต crepe (BK.) รองรับการผลิตของกลุ่มโรงงานยางแท่งของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางเครฟ (BK.)
ที่อยู่:
 • 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
 • โทรศัพท์ (073) 262-784
 • โทรสาร (073) 262-785

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 บนเนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ เป็นโรงงานยางแท่งแห่งที่ห้าของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 20
 • ยางแท่ง Compound
 • น้ำยางข้น 60% DRC ชนิด Low/ Medium/ High Ammonia/ double centrifuge
ที่อยู่:
 • 218 ม.7 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 • โทรศัพท์ 0-4525-2958, 0-4525-2960, 0-4525-2965, 0-4525-2996
 • โทรสาร 0-4525-2967

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 บนเนื้อที่ประมาณ 293 ไร่ เป็นโรงงานยางแท่งแห่งที่แรกของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 10
 • ยางแท่ง STR 20
 • ยางแท่ง Compound
ที่อยู่:
 • เลขที่ 28 หมู่ 11 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
 • โทรศัพท์ 0-5590-6241-4
 • โทรสาร 0-5590-6245

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นและยางแท่ง ปัจจุบันมี 4 สาขา ดังต่อไปนี้

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด - สำนักงานใหญ่

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 บนเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ เพื่อผลิตน้ำยางข้น ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางจึงมีความต้องการน้ำยางข้นคุณภาพดีในปริมาณที่สูง

ผลิตภัณฑ์:
 • ผลิตน้ำยางข้น DRC 60% ประเภท High Ammonia รวมถึงน้ำยางข้นคุณภาพพิเศษ และน้ำยางโปรตีนต่ำ
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
ที่อยู่:
 • 109 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
 • โทรศัพท์ (074) 291-223-4, 291-755, 291-476
 • โทรสาร (074) 291-477

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ เป็นโรงงานยางแท่งแห่งแรกของกลุ่มศรีตรังที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 บนเนื้อที่ประมาณ 218 ไร่

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 10
 • ยางแท่ง STR 20
 • ยางผสม
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2554
ที่อยู่:
 • เลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 • โทรศัพท์ (042) 491-024, 491-728, 492-202
 • โทรสาร (042) 491-333

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 บนเนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อผลิตยางแท่ง STR เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 20
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2555
ที่อยู่:
 • เลขที่ 338 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
 • โทรศัพท์ (044) 666-201-4
 • โทรสาร (044) 666-200

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 บนเนื้อที่ประมาณ 285 ไร่ เพื่อผลิตยางแท่ง STR เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 10
 • ยางแท่ง STR 20
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2555
ที่อยู่:
 • เลขที่ 188 หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
 • โทรศัพท์ (042) 620-952-5
 • โทรสาร (042) 620-956

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 บนเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้น ยางแท่ง ยางผสม ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และ ยางแก้ว (ADS) บริษัทจะรับซื้อ น้ำยางสดและเศษยางเพื่อนำไปแปรรูปตามความต้องการของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ

ผลิตภัณฑ์:
 • ผลิตน้ำยางข้น 60% DRC
 • ยางแท่ง
 • ยางแผ่นรมควันชั้น 1 (RSS1-XL)
 • ยางแก้ว (ADS)
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการผลิตน้ำยางข้นในปี 2552 และสำหรับการผลิตยางแท่งและยางผสมในปี 2554
ที่อยู่:
 • เลขที่ 41 และ เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
 • โทรศัพท์ (074) 412-268, 411-982-5
 • โทรสาร (074) 412-255

PT Sri Trang Lingga เป็นโรงงานผลิตยางธรรมชาติแห่งแรกของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 บนเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นโรงงานผลิตและส่งออกยางแท่ง

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง SIR 10
 • ยางแท่ง SIR 20
 • ยางผสม (Compound Rubber)
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการผลิตยางแท่งจาก TUV Rheinland Cert GmbH
ที่อยู่:
 • Jalan TPA2, RT.26 & 29 Keramasan, Palembang, South Sumatera, Indonesia 30259 PO BOX 1230 Palembang
 • โทรศัพท์ +62-711-445 666
 • โทรสาร +62-711-445 222

PT Star Rubber เป็นโรงงานแห่งที่สองของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งในปี 2552 บนเนื้อที่ประมาณ 93 ไร่ เพื่อเป็นโรงงานผลิตและส่งออกยางแท่ง

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง SIR 10
 • ยางแท่ง SIR 20
การรับรองคุณภาพ:
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 สำหรับการผลิตยางแท่ง SIR 10 และ SIR 20 จากสถาบัน BALAI RISET STANDARDISAI INDUSTRSI (BARISTAND) ของประเทศอินโดนีเซีย
ที่อยู่:
 • Jalan Trans Kalimantan KM. 16, Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya-Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. PO Box 7864
 • โทรศัพท์ +62-561-724888
 • โทรสาร +62-561-724593

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด และ Itochu Corporation Limited เพื่อผลิตและจำหน่ายยางแท่ง

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่ง STR 10
 • ยางแท่ง STR 20
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14000:2004 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการผลิตยางแท่ง
ที่อยู่:
 • เลขที่ 2 ถนนจุติอุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • โทรศัพท์ (074) 230-768, 230-406-7, 239-063-4
 • โทรสาร (074) 238-650

Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 และ Ayeyar Hinthar Holdings Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแท่งและยางแผ่น รวมถึงซื้อขายและดำเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Company Limited ถือเป็นก้าวแรกของกลุ่มบริษัทในการประกอบธุรกิจในประเทศพม่า และนับเป็นความสำเร็จในการขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ รวมถึงขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงซึ่งจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ผลิตภัณฑ์:
 • ยางแท่งและยางแผ่น
ที่อยู่:
 • 884/1221 Kankalay Plot, Kyone Phite Village, Mudon Township Mawlamyine District, Mon State 12081, Myanmar
 • Tel. +(95) 9976994561
 • Email: [email protected]

สายงานการจัดจำหน่าย

นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายภายในประเทศ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งเครือข่ายการซื้อขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจำนวน 3 แห่งผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งในสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ ประกอบด้วยแผนกต่างๆ อาทิ แผนกการตลาดยางธรรมชาติ แผนกการตลาดถุงมือยาง แผนกโลจิสติกส์ แผนกขนส่งสินค้า และแผนกบริหารต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกกฎหมาย แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชี แผนกการเงิน แผนกพัฒนาธุรกิจ และแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

แผนการตลาดของสาขากรุงเทพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ดังต่อไปนี้

แผนกการตลาดยางธรรมชาติ
 • แผนกการตลาดยางธรรมชาติดูแลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน และ ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น
แผนกการตลาดถุงมือยาง
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางหลากหลายชนิดให้แก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แผนกโลจิสติกส์
 • แผนกโลจิสติกส์รับผิดชอบในการวางแผนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้แก่ลูกค้า
แผนกจัดส่งสินค้า
 • บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี เป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศไทย โดยบริการดังกล่าวรวมถึงการจัดเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าลงเรือและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ที่อยู่:
 • อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้อง 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: (02) 2207-4500
 • โทรสาร: (02) 2108-2241-44

Sri Trang International Pte. Ltd. (STI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน ปี 2545 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

STI เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพื้นฐานระดับโลก โดยอาศัยข้อได้เปรียบคือมีแหล่งผลิตยางธรรมชาติจากประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่สองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาสินค้าจากประเทศผู้ผลิตอื่นๆ อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงและมียางพาราที่มีคุณภาพแตกต่างกันนำเสนอตามความต้องการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

สถานที่ตั้งของบริษัท นับว่ามีความสำคัญและเป็นปัจจัยที่ทำให้ STI เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคง เพราะนอกจากประเทศสิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางของตลาดยางพาราของโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าระดับโลกอีกด้วย

ที่อยู่:
 • 1 Wallich Street #25-02, Guoco Tower, Singapore 078881
 • Tel. +(65) 6532 5210 / +(65) 6671 0330 General line
         +(65) 6532 5321 / +(65) 6671 0331 Trading Lines
 • Fax: : (65) 6532 7501
 • Email: [email protected]
Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. (SDS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อที่จะขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคยางพาราใหญ่ที่สุดของโลก

SDS เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ผลิตจากโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ด้วยคุณภาพระดับสูงของผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการลูกค้าชั้นเยี่ยม ตลอดจนชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศจีน ส่งผลให้ SDS มีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณยางที่ส่งออกยังประเทศจีน

ที่อยู่:
 • 5th Floor, Block B of W Square, No. 1686 Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai, China 201103
 • โทรศัพท์: 86 21-64137860
 • โทรสาร: 86 21-64137315
Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd. (STV) เป็นบริษัทย่อยของ Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อประกอบธุรกิจซื้อ ขาย และดำเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพาราต่างๆ เช่น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น

การจัดตั้งบริษัท STV ในประเทศเวียดนามนี้นอกจากจะทำให้เราสามารถเจาะตลาดเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกแล้วยังเป็นการขยายตลาดไปยังอินโดจีนอีกด้วย

ที่อยู่:
 • Room no. 7.01A, 7th floor, Vietnam Business Center Building 57-59 Ho tung Mau Street, Ben Nghe Ward District 1, HCMC, Vietnam
 • โทรศัพท์: 028 3821 6869
 • โทรสาร: 028 3821 6877
 • Email: st[email protected]

สายงานผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ ท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง และ ราวจับบันไดเลื่อน
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“ศรีตรังโกลฟส์”) เป็นผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในห้าของผู้นำการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ของโลก ศรีตรังโกลฟส์มีโรงงาน 3 แห่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 33,000 ล้านชิ้นต่อปี มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ ครอบคลุมทั้งการใช้งานทางการแพทย์และการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป ส่งผลให้ศรีตรังโกลฟส์มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 7 ของความต้องการถุงมือยางของโลก
ผลิตภัณฑ์: ถุงมือยางทางการแพทย์
 • Powdered Latex Examination Glove
 • Powder Free Latex Examination Glove
 • Powder Free Nitrile Examination Glove
  ถุงมือยางสำหรับอุตสาหกรรมอื่น
 • Powdered Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Nitrile Industrial / General Purpose Gloves
การรับรองคุณภาพ:
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก TUV SUD America Inc.ในปี 2554
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485: 2003 จาก TUV SUD Management Service GmbH จำกัด ในปี 2548
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน EN ISO 13485: 2012 จาก TUV SUD Management Service GmbH จำกัด ในปี 2557
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485: 2003 CMDCAS จาก TUV SUD America Inc. ในปี 2546
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก SGS United Kingdom Ltd ในปี 2560
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485: 2003/ EN ISO 13485: 2012 จาก SGS United Kingdom Ltd ในปี 2557
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485: 2003 CMDCAS จาก SGS United Kingdom Ltd ในปี 2557
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2551
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO 22000: 2005 จาก TUV SUD Management Service GmbH ในปี 2558
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025: 2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2550
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน PPE Article 11B  จาก SATRA Technology Centre Ltd. ในปี 2558
 • บริษัทได้รับอนุมัติใบรับรองมาตรฐาน Medical Device Directive 93/42/EEC จาก Medical Device Safety Service (MDSS)  ในปี 2558
ที่อยู่:
 • เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
 • โทรศัพท์: (074) 471471
 • โทรสาร: (074) 291650
 • E-mail : [email protected]
Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. (SDME) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มแรกบริษัทได้ลงทุนใน SDME ภายใต้การถือหุ้นของบริษัท สตาร์เท็กซ์รับเบอร์จำกัด (STC) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท และเพื่อให้การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของธุรกิจถุงมือยางมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้ามาถือหุ้น SDME โดยตรง ในเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้ SDME ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท
ผลิตภัณฑ์: ถุงมือยางทางการแพทย์
 • Powdered Latex Examination Glove
 • Powder Free Latex Examination Glove
 • Powder Free Nitrile Examination Glove
  ถุงมือยางสำหรับอุตสาหกรรมอื่น
 • Powdered Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Nitrile Industrial / General Purpose Gloves
ที่อยู่:
 • 5th Floor, Block B of W Square, No. 1686 Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai, China 201103
 • โทรศัพท์: 86 21-64137860
 • โทรสาร: 86 21-64137315
Sri Trang USA Inc. (STU) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2547 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความตั้งใจเริ่มแรกเพื่อให้ STU เป็นตัวแทนในการสานต่อกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่จะขยายสาขาในสายงานของยางธรรมชาติไปตลาดหลักของโลก แต่ด้วย ณ ปัจจุบัน ตลาดถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ในกลุ่มทวีปอเมริกามีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้ STU ที่มีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่าย ประสบการณ์ด้านการขนส่ง และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ขยายบทบาทเป็นตัวแทนในการจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์อย่างเต็มตัว โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562 STU ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยตรง แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท
ผลิตภัณฑ์: ถุงมือยางทางการแพทย์
 • Powdered Latex Examination Glove
 • Powder Free Latex Examination Glove
 • Powder Free Nitrile Examination Glove
  ถุงมือยางสำหรับอุตสาหกรรมอื่น
 • Powdered Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Nitrile Industrial / General Purpose Gloves
การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน:

STU is C-TPAT certified
SVI number is
7076f9e9-d7f9-643f-e043-9123050a077d

ที่อยู่:
 • Sri Trang USA, Inc.
  5820 West Cypress Street, Suite H, Tampa, Florida, 33607-1785, United States
 • Tel: (813) 606-4301
 • Fax: (813) 606-4314

 • Piti Chenvanij, Vice President | General Manager

 • Logistics and Customer Service
 • Email : [email protected]
บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยความร่วมมือของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อไฮโดรลิคแรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อไฮโดรลิคแรงดันสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีเครือข่ายการผลิตในประเทศไทย ออสเตรีย จีน และสาธารณรัฐเชก และมีเครือข่ายการจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน อินเดีย บราซิล และ ออสเตรีย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายชนิด และคุณภาพระดับมาตรฐานสากลส่งผลให้ท่อไฮโดรลิคของบริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ท่อไฮโดรลิคแรงดันสูง ขนาด ¼” – 1 ¼”แบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น
 • ท่อไฮโดรลิคขนาดเล็ก
 • ท่อไฮโดรลิคแบบเกลียว (สไปรอล 4 ชั้น) ขนาด 3/8” – 1”
 • ท่อไฮโดรลิคสำหรับเหมืองแร่
 • ท่ออุตสาหกรรม
 • ท่อน้ำทนแรงดันสำหรับเครื่องล้างอัดฉีด ¼” – ½”
ที่อยู่:
 • 110/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
 • โทรศัพท์ (074) 471231-5
 • โทรสาร (074) 471230
 • E-mail : [email protected]

บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 บนเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่

ที่อยู่:
 • เลขที่ 207/1 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
 • โทรศัพท์ (074) 460483-5
 • โทรสาร (074) 411837

Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. (STGG) ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนทางการเงิน ซึ่งมีบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 100%

ที่อยู่:
 • 50 Raffles Place #27-01 Singapore Land Tower, Singapore
 • โทรศัพท์ +(65) 6532 5210

Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. (STGS) ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายถุงมือยาง และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) ซึ่งมีบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 100%

ผลิตภัณฑ์:

Medical Grade

 • Powdered Latex Examination Glove
 • Powder Free Latex Examination Glove
 • Powder Free Nitrile Examination Glove

Industrial Grade (for general purpose)

 • Powdered Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Nitrile Industrial / General Purpose Gloves
ที่อยู่:
 • 50 Raffles Place #27-01 Singapore Land Tower, Singapore
 • โทรศัพท์ +(65) 6532 5210

PT Sri Trang Gloves Indo (STGI) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2564 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งมีบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 100%

ผลิตภัณฑ์:

Medical Grade

 • Powdered Latex Examination Glove
 • Powder Free Latex Examination Glove
 • Powder Free Nitrile Examination Glove

Industrial Grade (for general purpose)

 • Powdered Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Nitrile Industrial / General Purpose Gloves
ที่อยู่:
 • Jalan TPA2, RT.26 & 29 Keramasan, Palembang, South Sumatera, Palembang, 30259, Indonesia
 • โทรศัพท์: +(62)-711-445-666

Sri Trang Gloves Vietnam Co., Ltd. (STGV) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 ณ ประเทศเวียดนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งมีบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 100%

ผลิตภัณฑ์:

Medical Grade

 • Powdered Latex Examination Glove
 • Powder Free Latex Examination Glove
 • Powder Free Nitrile Examination Glove

Industrial Grade (for general purpose)

 • Powdered Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Latex Industrial / General Purpose Gloves
 • Powder Free Nitrile Industrial / General Purpose Gloves
ที่อยู่:
 • Room No. 7.01A, 7th Floor, Vietnam Business Center Building, 57-59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • โทรศัพท์: 848-3821-6869

สายงานบริการและธุรกิจอื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ธุรกิจขนส่ง และอื่นๆ
บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 บนเนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามที่กฏหมายกำหนด เพื่ออัดน้ำยา อบแห้ง และผลิตเป็นพาเลทไม้ (Wooden Pallet) สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตามรูปแบบและคุณภาพมาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ
ผลิตภัณฑ์:
 • พาเลทไม้และลังไม้ รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อบรรจุสินค้าส่งภายในประเทศและ ส่งออกไปต่างประเทศ
 • พาเลทไม้รองสินค้าเพื่อใช้ในอาคารคลังสินค้า
การรับรองคุณภาพ:
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จาก Management System Certification Institute (Thailand) ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน
 • ได้รับใบรับรอง มอก.2423-2552 สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน
 • ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wooden Pallet) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน
 • ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนด IPPC โดยได้รับหมายเลขการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองบรรจุภัณฑ์ไม้ TH – 0057 จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่:
 • เลขที่ 101 หมู่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
 • โทรศัพท์ (074) 379-978-9
 • โทรสาร (074) 379-976
 • E-mail : [email protected]
ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เพื่อประกอบธุรกิจสวนยางพาราและสวนปาล์ม ปัจจุบันมีสวนยางพาราจำนวน 110 ไร่ และสวนปาล์มจำนวน 334 ไร่
ที่อยู่:
 • เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • โทรศัพท์ (075) 502-900-2
 • โทรสาร (075) 502-903
บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ เพื่อให้ดำเนินการผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่กลุ่มบริษัทศรีตรัง
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ให้บริการด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนประกอบการผลิต (Assembly Line) ตามแบบวิศวกรรม รวมถึงการบริการด้านการปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อีกทั้งให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง R&D กับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตถุงมือทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องจักรผลิตยางแท่งให้โรงงานในกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการขยายอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Calibration) ที่มีขอบข่ายการสอบเทียบมากที่สุดในภาคใต้ แก่ทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มบริษัท โดยให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ ทั้งด้านปริมาตร อุณหภูมิ แรงดัน มวล ไฟฟ้า มิติ และเครื่องมือวิเคราะห์
 • นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านเทคนิค เช่น ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน วิเคราะห์การออกแบบโครงสร้าง บริการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ตรวจสอบการวางแนว (Laser Alignment) พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการให้บริการด้านสภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมาย อาทิ ให้บริการตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง เสียง ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น เป็นต้น
การรับรองคุณภาพ:
 • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) ในปี 2553
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 จาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2552
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ในปี 2554
ที่อยู่:
 • เลขที่ 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
 • โทรศัพท์: (074) 471-480-3
 • โทรสาร: (074) 471-290, 471-430
บริษัท สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรสทรานสปอร์ต จำกัด เดิมใช้ชื่อ บริษัท ศรีตรังพาราวู้ด จำกัด ต่อมาบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ภารกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการขนส่งสินค้า ให้กับกลุ่มบริษัทศรีตรัง
บริการหลัก:
 • บริการขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทในเครือศรีตรัง
  ปัจจุบันบริษัทมีรถที่ให้บริการขนส่งรวมกว่า 240 คัน ซึ่งประกอบด้วยรถเทรเลอร์ รถพ่วง และ หางเทรเลอร์ เพื่อให้บริการขนส่งให้กับกลุ่มบริษัทศรีตรัง
 • บริการจัดทำเอกสารนำเข้า/ส่งออก
  กลุ่มบริษัทศรีตรังมีการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ให้บริการจัดทำเอกสารนำเข้า/ส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการส่งออกสินค้าในกลุ่มบริษัทศรีตรัง
มาตรฐานคุณภาพ:
 • ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก Management System Certification Institute (Thailand) ในปี 2544
 • ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Management System Certification Institute (Thailand) ในปี 2553
ที่อยู่:
 • 13/1 ถนนจริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
 • โทรศัพท์ : (075) 502-900-2
 • โทรสาร : (075) 502-903
ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เพื่อประกอบธุรกิจสวนยางพารา โดยในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับการทำสวนยางพารากระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่:
 • เลขที่ 121 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์ : (053) 106-198-9
 • โทรสาร : (053) 106-196-7
บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางรายใหญ่ภาคเอกชนอีก 4 บริษัท ซึ่งคือ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น บจ. ไทยฮั้วยางพารา บจ. วงศ์บัณฑิต และบจ. เซาท์แลนด์รับเบอร์ โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายภาครัฐ เพื่อดำเนินการซื้อขาย แลกเปลี่ยนยางพาราทั้งในและต่างประเทศ
ที่อยู่:
 • 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
บริการหลัก:
 • ให้บริการด้านเทคนิค นวัตกรรม สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านให้คำปรึกษา
ที่อยู่:
 • 10 ซอย10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โทรศัพท์ : 074-344-663