นาทูเท็กซ์ (NATUTEX)

น้ำยางข้น

 

นาทูเท็กซ์ (NATUTEX)

นาทูเท็กซ์ (NATUTEX) คือน้ำยางสูตรพิเศษที่กลุ่มบริษัทศรีตรังออกแบบและพัฒนามาเพื่อใช้ในการผลิต “ถุงมือแห่งชีวิต” ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะ

เราเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดของน้ำยางสด ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ต้นยางที่เหมาะสมที่สุด การเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่มีอากาศที่ดีและให้สารอาหารได้ครบถ้วนที่สุด จนไปถึงทีมงานนักการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล

ความยั่งยืนของวัตถุดิบเป็นหัวใจหลักของ นาทูเท็กซ์ (NATUTEX) เราจึงเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการสวนยางที่ได้มาตรฐานสากล มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาอุปกรณ์และดูแลความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดจากชีวมวลในกระบวนการผลิตทำให้ถุงมือยางของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมที่จะ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปีของ กลุ่มบริษัทศรีตรัง เราได้ทุ่มเทกายและใจในการวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางชนิดพิเศษ นาทูเท็กซ์ (NATUTEX) ที่เสริมสร้างให้ถุงมือยางมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น สวมใส่สบาย นุ่มมือ มีพื้นผิวที่สามารถยึดจับเครื่องมือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีค่าโปรตีนที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติทั่วไป และเหนือสิ่งอื่นใด คือ เป็นถุงมือยางที่มีความยั่งยืนในทุกกระบวนการผลิต