บทความเรื่องยางพารา

บทความน่ารู้

 

สถานการณ์ด้านการตลาดยาง มกราคม 2560

สถานการณ์เดือนมกราคมนี้ราคายางขยับขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 85 บาท/กิโลกรัม และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีก จากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ดังจะเห็นได้จากกราฟ (ภาพที่ 1)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคายางพาราในช่วงเดือนมกราคม 2560 มีดังนี้

  1. จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นบริเวณกว้าง ทำให้สวนยางพารามากกว่า 5 แสนไร่ โดนน้ำท่วมไปด้วยส่งผลให้ปริมาณยางพาราลดลงอย่างมาก ทำให้ราคาน้ำยางสดปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 90 บาท/กิโลกรัม
  2. ผู้ประกอบการกลางน้ำที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออก ต่างก็แข่งขันกันเร่งซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าให้ทันกับกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกับผู้ซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว
  3. จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ กอปรกับยี่ปั๊วรายใหญ่ ๆ หลายรายที่มียางอยู่ในมือต่างก็เก็บยางไว้เพื่อที่จะรอขายในราคาที่สูงขึ้น จึงเป็นเหตุที่ทำให้ตลาดขาดแคลนวัตถุดิบ

ราคายางที่ซื้อขายภายในประเทศ ช่วงเดือนมกราคม 2560  มีดังนี้

        ยางแผ่นรมควันชั้น 3     ราคา   78.07 – 88.08        บาทต่อกิโลกรัม

        เศษยาง                    ราคา   61.00 – 72.00        บาทต่อกิโลกรัม

        น้ำยางสด                  ราคา   62.00 – 83.00         บาทต่อกิโลกรัม

ราคาส่งออกในช่วงเดือนมกราคม 2560 (F.O.B กรุงเทพฯ)

        ยางแผ่นรมควันชั้น 3  (RSS3)           ราคา     250.00 – 265.00              เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม

        ยางแท่ง  (STR20)                       ราคา      208.00215.00              เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดการณ์ว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผู้ค้ายางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างคาดการณ์ว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นกว่ากิโลกรัมละ 90 บาท (ยางแผ่นดิบชั้น 3 ) คาดว่าราคาจะอยู่ในระดับดังนี้

       
        ยางแผ่นรมควันชั้น 3  (RSS3)           ราคา     260.00275.00              เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม

        ยางแท่ง  (STR 20)                       ราคา    215.00 – 235.00               เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม

        ยางแผ่นดิบชั้น 3                            ราคา    80.00 –  91.00                   บาทต่อกิโลกรัม

        เศษยาง (Cup Lump)                     ราคา    65.00 –  75.00                  บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา:  สมาคมยางพาราไทย