ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ล้างถนนเพื่อชุมชนน่าอยู่” ในโครงการ ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง ๙ตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2559 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ล้างถนนเพื่อชุมชนน่าอยู่” หนึ่งในโครงการ ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง ๙ตามรอยพ่อ ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดร่วมกับเทศบาลตำบลประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ผู้ขายเศษยาง และประชาชนทั่วไป มาร่วมกันล้างถนน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนถนน  สร้างความร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดขึ้นตามหลักกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งพัฒนา ห่วงใยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน