ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ มอบผ้าห่มให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ  ได้นำผ้าห่มไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน จ.บึงกาฬ  เพื่อให้เด็กๆ ได้มีผ้าห่มไว้ใช้ให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ตามแนวทางนโยบายกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน