ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบน้ำดื่มให้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ.ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ และนำถุงยังชีพไปมอบให้ที่ทำการกำนัน ต.พลายวาส จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งต่อไปยังชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจ  และห่วงใยชุมชนในพื้นที่