ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรัง พร้อมใจ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทศรีตรัง  พร้อมใจจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ให้กับลูกหลานพนักงานและเด็กๆ ในชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้โรงงานแต่ละสาขา  ภายในงานมีซุ้มแจกอาหารและไอศกรีม พร้อมทั้งเกมเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์มงกุฏน้องศรีตรัง และของรางวัลมากมาย เพื่อสร้างความสุข รอยยิ้ม และเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวพนักงาน  ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน