ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรังและสาขาทุ่งสง ร่วมใจสนับสนุนโครงการซ่อมแซมฝายมีชีวิตบ้านเหนือ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง และสาขาทุ่งสง ลงพื้นที่ร่วมกัน มอบเงินทุน ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มศรีตรัง ให้กับอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมฝายมีชีวิตบ้านเหนือ ณ หมู่ 2 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซมฝายให้สามารถกักเก็บน้ำและคืนความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจ  และห่วงใยชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน