ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Happy Society ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ Happy Society ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย มารับบริจาคโลหิตภายในโรงงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทรับเบอร์แลนด์ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักเรียนมาร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพร่างกายทุกคนให้แข็งแรง  ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ห่วงใย ใส่ใจ  ให้ความสำคัญกับพนักงานและชุมชน  โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน