ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรม Happy Money

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี  จัดกิจกรรม Happy Money ภายใต้โครงการ Happy Work Place ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญธนาคารออมสินมาให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงการธนาคารเพื่อประชาชนแก่พนักงาน พร้อมทั้งมีการจับฉลากมอบรางวัลสำหรับพนักงานที่มีการออมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีเงินออม  สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้เข้มแข็ง ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ห่วงใย ใส่ใจ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน