ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา จัดโครงการ Happy Money

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา ได้จัดโครงการ Happy Money โดยมีธนาคารออมสิน สาขาตรัง เข้ามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ทำให้พนักงานตระหนักถึงการออมเงินและสามารถเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น ทั้งนี้ คุณธีระชัย ไชยศร ผู้จัดการโรงงาน ได้ร่วมเปิดบัญชีและฝากเงินร่วมกับพนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และมีอิสรภาพทางการเงินเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน