ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

"ร่วมแฮง ร่วมใจ๋ ถนนสดใส ให้ชุมชน" กิจกรรมล้างถนนครั้งใหญ่ใน 6 จังหวัด

เสาร์ที่ 28 พ.ย.2558 บริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลของแต่ละจังหวัด จัดกิจกรรม "ร่วมแฮง ร่วมใจ๋ ถนนสดใส ให้ชุมชน" ซึ่งเป็นกิจกรรมล้างถนนครั้งใหญ่ในชุมชน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันใน 6 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานีอุดรธานีบุรีรัมย์มุกดาหารกาฬสินธุ์ และพิษณุโลก