ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ร่วมสนับสนุนแบริเออร์ให้กับชุมชน เพื่อความปลอดภัยภายในชุมชน

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ได้สนับสนุนแบริเออร์พลาสติกเพื่อนำไปใช้กั้นที่บริเวณสะพานคลองใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนทำให้คอสะพานขาดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องปิดการสัญจรชั่วคราว เพื่อให้คนในชุมชนและคนที่สัญจรไปมาเกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ชาวศรีตรังมีความยินดีที่จะแบ่งปันน้ำใจเพื่อชุมชน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจ และพร้อมร่วมมือสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน