ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังภาครัฐ – เอกชน สนับสนุน “งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561”

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และองค์การหน่วยงานราชการ – เอกชนจัด “งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561” โดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์งานในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชารุ่งเรือง เมืองศูนย์กลางยางพารา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า เปิดประตูการค้าอินโดจีน” นับเป็นงานยางพาราเอ็กซ์โปครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานที่จะพัฒนาสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมยางพาราระดับอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ”งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561” ในฐานะสปอนเซอร์ของงานในครั้งนี้ ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามหลักกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืนในทุกมิติ