ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส มอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับโรงเรียนตาดีกา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หม้อหุงข้าว หนังสือเรียน ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ให้กับโรงเรียนตาดีกา ที่เคยได้เข้าเข้าร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปี 2560  ในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนศาสนาในรูปแบบตาดีกา ตามแนวทางของบริษัทศรีตรังฯ ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน