ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดอบรมความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ส่งตัวแทนพนักงานเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา โดยบรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดผลผลิตยาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมสามารถเข้าใจและนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้ด้วยตนเอง ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจชุมชน โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน