ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนรอบบริเวณโรงงาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมถนนสดใสให้ชุมชน ภายใต้โครงการศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง โดยทำความสะอาดตั้งแต่ถนนสถลมาร์ค รวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจย่อย ตำบลเมืองศรีไค สังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งพี่น้องชาวศรีตรังร่วมกันทำความสะอาดอย่างขะมักเขม่น เพื่อให้ถนนบริเวณรอบโรงงานมีความสะอาดและเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว  และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพให้ดูสะอาด ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนโดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน