ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์นาวิกโยธิน ฉก.นย ทร.ที่ 8

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมกับ ตำบลลุโบะบือซา ตำบลยี่งอและตำบลละหาร จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนโครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์นาวิกโยธิน ฉก.นย ทร.ที่ 8 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและชุมชนผ่านกิจกรรมด้านกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

นับเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทศรีตรังฯ ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกับชุมชน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ