ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร สร้างห้องน้ำให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ สาขามุกดาหาร พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมมือกันสร้างห้องน้ำให้กับตากี๋และยายหนู ชาวบ้านที่อาศัยใกล้บริเวณโรงงาน เนื่องจากยังขาดแคลนสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนให้กับหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง มุกดาหาร ที่ผ่านการคัดเลือก "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี เป็นสุข ดีเด่นประจำปี 2561 อีกด้วย ซึ่งตรงตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับชุมชน โดยจะพัฒนาชุมชนรอบริเวณโรงงานให้ยั่งยืนสืบไป