ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ จัดงาน STA-BKK Happy New Year 2019 Party

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ จัดงาน STA-BKK Happy New Year 2019 Party ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับพนักงาน ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์แล้ว ยังได้มีการจับสลากเพื่อมอบของรางวัลให้แก่พนักงานผู้โชคดี การประกวดชุดแต่งกายภายใต้ธีมอาชีพในฝัน อีกทั้งยังมอบรางวัล Early Bird Awards สำหรับพนักงานที่มาทำงานก่อนเวลาตลอดปี 2561 และรางวัล The Best Loyalty Awards สำหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมมอบความสุขและความรักให้กับพี่น้องกลุ่มบริษัทศรีตรังทุกคน