ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์ 2562 ม่วนซื่น โฮเเซว เเนวถิ่นมหานครอุดรธานี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ภายใน ภายในงานได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดเปิดตัวนักกีฬา จากนั้นจึงได้เริ่มแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยพี่น้องชาวศรีตรังต่างให้ความร่วมมือแข่งขันกีฬากันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคนเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งตรงตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมประเพณีไทย ใส่ใจ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงาน