ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย จัดกิจกรรมภายในเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยได้มีการจัดให้รดน้ำผู้จัดการโรงงานและพนักงานอาวุโสของบริษัท เพื่อเสริมสิริมงคลก่อนเริ่มต้นปีใหม่ไทย ทั้งยังร่วมรับประทานอาหาร และเล่นน้ำเพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน ตามประเพณีสงกรานต์ของไทย

จากนั้นได้เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลยางฮอม ในวันที่ 11เมษายน พ.ศ. 2562 โดยทางบริษัทได้สนับสนุนผ้าขนหนู ไอศกรีม และน้ำดื่มศรีตรัง ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ร่วมสืบสานประเพณีอันดีของไทย เพื่อให้ยังคงอยู่ย่างยั่งยืน