ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยปลา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พนักงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยปลา ณ โครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ดินแดนผืนป่าชายเลนเดินได้ฝั่งอ่าวไทย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมต่างช่วยกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ แต่ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งผลก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทและชุมชนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ที่มุ่งพัฒนาใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน