ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ร่วมแบ่งปันความรัก ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตรัง ร่วมกันกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างผู้ใช้แรงงานและคนชรา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมอบความสุขซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทศรีตรังฯ ยังได้มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และกระดาษอเนกประสงค์ให้กับทางสถานสงเคราะห์อีกด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทศรีตรังฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือ สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน