ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริหารดีเด่น ประจำปี 2555 (Prime Minister’s Export Award 2012)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2555 (Prime Minister’s Export Award 2012) ประเภทผู้ส่งออกดีเด่นที่มีมูลค่าการส่งออกเกิน 5,000 ล้านบาท จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยคุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้รับรางวัล ในนามของ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2555 (Prime Minister’s Export Award 2012) ถือเป็นรางวัลแห่งการรับประกันคุณภาพอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของขั้นตอนการผลิตสินค้าและคุณภาพมาตรฐานสินค้า ที่จะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจ