ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ร่วมสร้างรอยยิ้มให้เยาวชนผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด เข้าร่วมโคงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยได้จัดนิทรรศการให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาถึงกระบวนการการผลิตของกลุ่มบริษัทศรีตรัง อีกทั้งยังได้จัดวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานสีเขียวแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการเล่นเกมเพื่อตอบปัญหา พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการตอบปัญหาอีกด้วย ซึ่งบริษัทศรีตรังมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบน้ำใจให้กับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน