ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมกับ เครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา คณะผู้ใหญ่บ้าน และชาวชุมชน ลงพื้นที่ บ้านวังปริง ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันผูกเชือกสร้างฝายของภายใต้โครงสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสร้างฝายชะลอน้ำที่จะช่วยชะลอและลดความเร็วของน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้นานกว่าเดิม ทั้งยังช่วยกักเศษตะกอนเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และช่วยในการจัดระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน