ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนในชุมชน

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2564 พนักงานจิตอาสา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้ดูสดใสและน่าเรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมมอบน้ำดื่มศรีตรังให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน