ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในชณะนี้ จึงทำการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำวิธีการปกป้องและป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน