ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสภายในโรงงาน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งยังขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน