ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ฉีดพ่นโรงงานป้องกันเชื้อไวรัส

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสภายในโรงงาน เช่น ออฟฟิศ ห้องน้ำ ห้องประชุม บ้านพักพนักงาน รวมถึงชุมชนรอบบริเวณโรงงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเป็นการลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่พนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน