ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย มอบหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องพนักงานจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย มอบหน้ากากอนามัยแก่พนักงาน สำหรับใช้ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตอบรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal และสนับสนุนมาตรการป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังเดินหน้าดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน