ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มอบหน้ากากอนามัยให้พนักงานเพื่อป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานเพื่อใช้ป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมกำชับพนักงานทุกคนให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าทำงาน เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยครั้ง และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงงานทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริษัทด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน