ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ห่วงใยพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สวมใส่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความดูแลพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างยั่งยืน