ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดโครงการบ้านเดียวกันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ปี 3

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ร่วมกับ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดตรัง เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดรายได้ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้โครงการบ้านเดียวกันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ปี 3 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมจะช่วยเหลือชาวชุมชนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน