ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส มอบน้ำดื่มศรีตรัง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฯ บนพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน