ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ มอบอาหารสัตว์แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อมอบอาหารปลาให้กลุ่มกะชังปลาบ้านย่านยาวตก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าอาหารสัตว์เลี้ยงของชาวชุมชนที่กำลังต่อสู่กับสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังลงพื้นที่ด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและประชาชนทั่วไป ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน