ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ทำความสะอาดชุมชนวัดบ้านโนนสว่าง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พนักงานจิตอาสา บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อทำความสะอาดถนนบริเวณวัดบ้านโนนสว่างให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชาวบ้าน ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน