ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พนักงานจิตอาสา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัด เนื่องจากภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอกับการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ทั้งนี้ พนักงานจิตอาสาที่ร่วมบริจาคโลหิตได้ผ่านการคัดกรอง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง